Bijbelstudie: Er zijn enkele groepen die regelmatig
samenkomen bij een van de deelnemers thuis: 0113-342807

Jeugdclubs:
Solid Friends: in samenwerking met PKN: 0113-622255
Rock Solid: in samenwerking met PKN: 0113-622255

Vrouwenwerk middaggroep: 0113-621529
Vrouwenwerk avondgroep: 0113-622207

Ouderencontact: 0113-621514

Zondagsschool: 06-45396848

Catechisatie: eens per twee weken: 0113-852727

Gebed: elke woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur: 0113-342807

Zending en evangelisatie in samenwerking met de PKN: 0113-622160

Oppasdienst voor kinderen 0-4 jaar: 0113-621515