Adres Gegevens

Noordelijke Achterweg 67
4424 ED Wemeldinge

Telefoon secretariaat: 06-45396848
secretariaatvegwemeldinge@gmail.com

Bankrekeningnummer:  NL 77 RABO 0368656772


Predikant/Voorzitter:
J.A. van den Ende, email: endekerk@gmail.com

Lid kerkenraad/vice voorzitter:

Lid Kerkenraad/Secretariaat:
M.J. Schouten – Weststrate, email: secretariaatvegwemeldinge@gmail.com

Lid kerkenraad/Commissie van Beheer:

Lid kerkenraad:
I. van ’t Westeinde – Nijssen, email: inawest@kpnmail.nl

Lid kerkenraad:
A.H. Dominicus-van Stel. email: jdominicus@telfort.nl

Financiën:
R. Hamelink, email: : hamelinkmd@gmail.com

Website:
J. Kriek, email: jobpieterk@hotmail.com

Autodienst:
Marjan Schouten,   email: schoutenmarjan54@gmail.com

Verspreiding maandblad:
P. de Graaf – Vuijk,   email: martinenpatricia@hetnet.nl

Kopie van een kerkdienst:
A. Pieterse-Corstanje  email: dapina@mac.com

Namen en e-mail adressen met toestemming van de respectievelijke personen