Adres Gegevens

Noordelijke Achterweg 67
4424 ED Wemeldinge

Kerk: 06-10848839
info@vegwemeldinge.nl

Bankrekeningnummer:  NL 77 RABO 0368656772


Predikant/Voorzitter:
J.A. van den Ende, email: endekerk@gmail.com

Lid kerkenraad/Vicevoorzitter/SZD:
J. Warbout – Nijssen, email: warboutjoke@gmail.com

Lid Kerkenraad/Secretariaat:
M.J. Schouten – Weststrate, email: vegwemeldinge@zeelandnet.nl

Financiën:
A. Witte, email: arnowitte@zeelandnet.nl

Lid kerkenraad en website:
W. de Leeuw van Weenen, email: wdeleeuw96@gmail.com

Lid kerkenraad:
W. Roest,  email: wimroest@zeelandnet.nl

Lid kerkenraad/Commissie van Beheer:
M. de Graaf,  email: martinenpatricia@hetnet.nl

Autodienst:
Marjan Schouten,   email: schoutenmarjan54@gmail.com

Verspreiding maandblad:
P. de Graaf – Vuijk,   email: martinenpatricia@hetnet.nl

Kopie van een kerkdienst:
A. Pieterse-Corstanje  email: dapina@mac.com

Namen en e-mail adressen met toestemming van de respectievelijke personen