Gemeentekerstfeest

Gemeente Kerstfeest
Zondag 22 december om 17.00 uur hopen we ons
Gemeente Kerstfeest te vieren. We zullen dan ook
een gezamenlijke maaltijd gebruiken.
In verband met het inkopen voor deze maaltijd
vragen wij wel u zich hiervoor van te voren op te
geven. Er zullen opgave strookjes uitgedeeld
worden in de kerk, maar u kunt zich ook
opgeven voor 15 dec. aan één
van de kerkenraadsleden of via de mail.
Iedereen van harte welkom.

december 22 @ 17:00

17:00

– 18:00

(1h)

kerkgebouw