Dankdag gemeenteavond

Dankdag Gemeenteavond
Op 27 november hopen we de jaarlijkse Dankdag te houden.
Ook dit jaar zullen we op deze dag weer een gemeenteavond houden in
“de Wemel”, aanvang 19.30 uur.
U wordt hier van harte voor uitgenodigd.
Deze avond wordt verzorgd door de diaconie en zal ook volledig in het
teken staan van de diaconie.
Er zal uitleg zijn over het werk wat wordt gedaan en ook de opbrengst van
de verloting is bestemd voor dit doel.
Prijsjes voor de verloting zijn welkom. U kunt ze meebrengen naar ”‘de
Wemel”.
Ieder hartelijk welkom!

november 27 @ 19:30

19:30

– 20:30

(1h)

De Wemel